Välkommen till en ny termin med föreläsningar som äger rum klockan 19 i hörsalen på Ängelholms bibliotek


VIKTIGT MEDDELANDE

Kristina Yngwes föreläsning "Staten och kapitalet – i samma båt?", som avslutar höstens tema genom att tala om politikens roll i resan mot ett klimatanpassas samhälle, har flyttats en vecka, till onsdagen den 14 december kl. 19.
Den som har förköpt biljett som inte kan utnyttjas, och önskar pengarna i retur, anmäler detta så snart som möjligt till Kultursällskapets EPOST.
Ange bankkonto där returpengarna kan sättas in.

Höstens tema:

Vår ljusnande framtid är svår – men lysande?
Stacks Image 330
60 år efter alarmklockan Tyst vår av Rachel Carson (1962) och 50 år efter FN:s första globala miljökonferens i Stockholm (1972) står vi mitt uppe i en global och omvälvande samhällsförändring. Den är lika omvälvande som när den lagrade solenergin i olja, kol och naturgas gjorde det möjligt att gå från bondesamhälle till industrisamhälle. Nu ska vi bygga ett nytt samhälle med hjälp av korttidslagrad solenergi i vind och vatten eller direkt från solceller. Och vi måste öppna upp för nya möjligheter i brukandet och vården av mark, skog och vatten – inte minst för att värna miljön och biologiska mångfalden.
Resan mot ett hållbart, miljö- och klimatanpassat samhälle måste bli rättvis och involvera alla medborgare. Omställningen kommer att bli svår, men kan bli vår om vetenskapen levererar ny kunskap och teknik, kulturen garanterar oss vår mänsklighet, näringslivet leder och driver på förändringen och politiken garanterar rättvisan och sätter de rätta ramarna.

ONSDAG 14 SEPTEMBER

Henrik Ekman

Stacks Image 322

Från tyst vår till het sommar – och en framtid i solen?


Henrik Ekman, miljöjournalist och författare, aktuell med boken Naturen vi ärvde. En miljöresa från tyst vår till het sommar (Norstedts), om en hotfull men för framtiden kanske också hoppfull miljöresa över sex decennier. Problemet är att miljöfrågorna blir allt mer komplexa. Och naturen vi ärver blir allt mindre.

ONSDAG 5 OKTOBER

Fredrik Sjöberg

Stacks Image 255

Naturen suger.


Fredrik Sjöberg, författare, kulturskribent och biolig, aktuell med essäsamlingen Sjöelefanten i Bukarest (Albert Bonniers förlag). Han är hedersdoktor vid både Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet. Om konsten att gå vilse i miljö- och klimatdebatten och att hitta ut ur den igen.

TORSDAG 17 NOVEMBER

Stacks Image 335

Carl-Erik Lagercrantz

Stacks Image 241

Ljuset från norr.


Carl-Erik Lagercrantz, entreprenör, företagare och en av nyckelpersonerna bakom den industriella revolutionen i Norrland. Han är bland annat en av grundarna av batteritillverkaren Northvolt, där han är styrelseordförande. Om nästa generations fossilfria industri och dess möjligheter för Sverige och världen.

ONSDAG 14 DECEMBER - NYTT DATUM OBS!!

Kristina Yngwe

Stacks Image 320

Staten och kapitalet – i samma båt?


Kristina Yngwe, agronom och avgående från posterna som riksdagsledamot (C) och ordförande i miljö- och jordbruks- utskottet, från 1 oktober ny vice regionchef i LRF Syd. Hon har ett starkt engagemang i klimat-, miljö- och landsbygdsfrågor. Om konsten att ro med olika åror mot samma mål och politikens roll mot det hållbara samhället

Är du medlem och vill ha påminnelse till din epost om våra evenemang eller information om programändringar m.m Klicka »
Stacks Image 114