Styrelsen

Kultursällskapets styrelse
Kultursällskapet, Västersjögatan 43, 262 53 Ängelholm
Marie Wirén Widberg, ordförande

0708-75 38 76

Johan Brinck v.ordförande

0702-97 34 11

Ylva Tideström, sekreterare

0708-17 06 55

Hans Ljungerud, kassör

0707-31 06 94

Robert Hallberg

0730-38 53 08

Gunilla Lundberg

0703-21 93 44

Göran Nilsson

0705-31 02 88

Johanna Nordengren   

0730-66 13 38

Peter Sylwan

0705-43 31 25


Föreläsningssektionen

med styrelseledamöterna Johan Brinck (ordf.), Gunilla Lundberg och Peter Sylwan.

Kammarmusiksektionen

med styrelseledamot Robert Hallberg (ordf.), dessutom Ingrid Ivarsson (sekr), Anneli Backman, Lars Hedén, Jonas Nordengren och Catharina Tufvesson.

med styrelseledamöterna Johanna Nordengren (ordf.) och Göran Nilsson, dessutom Rita Aatola Olsson, Per Persson och Ewa Stolt.