Välkommen till en ny termin med föreläsningar
i hörsalen på Ängelholms bibliotek.

VIKTIGT MEDDELANDE

Annika Åhnberg har tyvärr tvingats tacka nej till sin planerade föreläsning den 6 december på grund av sjukdom. Ersätter gör Annika Bergman, vd för Hushållningssällskapet Halland. Mera information kommer inom kort!

Höstens tema:

HUNGER - Om jordbruk och ordbruk för jorden.

Stacks Image 330
Har någon drivkraft format och förändrat både jord och människor mer än hungern – vad vi nu än hungrar efter? Adam betyder jord och Eva betyder liv och störst av allt är hungern efter jord för att få liv.

År 2050, närmare fram i tiden än Berlin- muren ligger bakom oss, är vi två miljar- der fler på jorden som alla hungrar efter mer jord. Med dagens jordbruk kräver det ny mark motsvarande 15 gånger hela Sveriges landyta. Och den jorden finns inte. Tvärtom förlorar jordens jordar en fotbollsplan jordbruksmark var femte sekund och för miljöns och klimatets skull borde skogen få tillbaka mark som jordbruket redan tagit från den.

Kanske kan vi bara hålla ett hot – och ett hopp – i huvudet samtidigt. Under hösten får hot och hopp om klimatet ge plats för hot och hopp om jordens jordar.

ONSDAG 6 SEPTEMBER

Magnus Västerbro

Stacks Image 358

Om hungeråren som formade Sverige


Magnus Västerbro är författare, journalist och kulturskribent. Hans bok Svälten. Hungeråren som formade Sverige, om missväxtåren 1867-69, visade på jordbrukets och livsmedelsförsörjningens politiska sprängkraft och som historisk ödesfråga. Med Rysslands krig mot Ukraina – en av världens stora kornbodar – har blivit smärtsamt påminda orm hur sårbar världen är för störningar i den globala handeln och odlingen av våra livsviktiga livsmedel. Ett scensamtal och frågestund.

ONSDAG 4 OKTOBER

Madeleine Fogde

Stacks Image 320

Om jordbruket som ger hopp för Afrika – och för oss


Madeleine Fogde är hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet, programchef för SIANI (Swedish International Agricultural Network Initiative, www.siani.se) och har större delen av sitt yrkesliv arbetat med frågor kring jordbrukets utveckling – särskilt i Afrika söder om Sahara. Av jordens två miljarder nya jordbor 2050 kommer de allra flesta att födas där. När Sverige inte kunde försörja sin egen befolkning i slutet av 1800-talet blev en fjärdedel av landets invånare ekonomiska flyktingar över Atlanten. Nu flyr människor från Afrika över Medelhavet till Europa. Att Afrika utvecklar sitt jordbruk och sina samhällen är en ödesfråga inte bara för Afrika – utan också för oss.
Madeleine bor i Vejbystrand och är medlem i Kultursällskapet.

ONSDAG 1 NOVEMBER

Peter Sylwan

Stacks Image 255

Om ett jordbruk för evigheten – eller så länge solen lyser och det finns bönder på jorden.


Peter Sylwan
(styrelseledamot i Kultursällskapet) är agronom, vetenskapsjournalist och författare, senast till boken Jordbruk för Jorden tillsammans med Göte Bertilsson. Vårt moderna jordbruk är en makalös succé – och ett ohållbart företag. Utan succén hade jordens jordar gett mat till fyra miljarder människor. Nu är vi åtta – men med ett jordbruk som inte är bra vare sig för haven, klimatet, den biologiska mångfalden – eller ens för jorden själv. Den försaltas, försumpas, försuras och förskingras, eller rinner och blåser bort. Ett jordbruk som är helt beroende av fossila drivmedel och kemiska tillsatser. Men nu växer det fram ett nytt jordbruk som inte hotar hav och klimat, gynnar mångfalden, odlar sin egen energi, och där Sveriges bönder odlar mat så det räcker åt 25 miljoner vegetarianer.

ONSDAG 6 DECEMBER

Ny föreläsare - Annika Bergman

Annika Åhnberg har tyvärr tvingats tacka nej till sin planerade föreläsning den 6 december på grund av sjukdom. Ersätter gör Annika Bergman, vd för Hushållningssällskapet Halland. Mera information kommer inom kort!

Är du medlem och vill ha påminnelse till din epost om våra evenemang eller information om programändringar m.m Klicka »
Stacks Image 114